info@luciawalter.nl +31 6 17 75 66 25 LinkedIn

Projectleider digitale sociale kaart zoekuwzorgaanbieder.nl

januari 2017 tot januari 2019

In 2014-2015 is in de regio Breda/ Etten-Leur een stuurgroep geformeerd die verantwoordelijk was voor de opzet en uitvoering van het project ‘Goed schakelen in de Basis-GGZ’. Eén van de ambities was inzicht verkrijgen in wie wat doet in het sociaal domein en het GGZ-domein. Hiertoe werd een sociale kaart ingericht. Zo’n sociale kaart is echter pas echt van meerwaarde als deze digitaal benaderd kan worden en de gegevens geactualiseerd zijn.

De Huisartsenkring West-Brabant heeft zich samen met de 4 zorggroepen in de regio sterk gemaakt voor een digitale sociale kaart voor de regio. Ik ben door de Huisartsenkring aangesteld als projectleider voor dit project. Gaandeweg is dit project  uitgebreid met de beide regionale ziekenhuizen. Er is een digitaal platform ontwikkeld: zoekuwzorgaanbieder.nl, waar burgers zorgaanbieders in met name de GGZ kunnen vinden en professionals elkaars gegevens en transmurale afspraken kunnen opzoeken.

Referenties


Projectleider GGD Zuid-Holland Zuid 2000-2007

"Lucia is zeer sterk in het opzetten van de planning en bewaken van de voortgang. Doelbewust en daadkrachtig toewerken naar een operationele invulling"Ben de Haan
Manager AGZ bij GGD Zuid-Holland Zuid
Lees referentie
Adviseur Stichting Robuust 2007-2014

"Lucia heeft kennis van zaken, kan gestructureerd werken en is in staat anderen te stimuleren en enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen"Ruud Verstralen
ZZP in de zorg, POH-GGZ
Lees referentie
Diverse projecten 2007-2014

"Lucia is een vriendelijke persoonlijkheid die het belang van een goede communicatie op waarde weet te schatten. Ze is gedreven, enthousiast en resultaatgericht"Els van den Heuvel
Eerstelijnspsycholoog
Lees referentie
Programma adviseur Stichting Robuust 2007-2014

"Ik heb Lucia als een deskundig en betrokken collega ervaren die naast de kwaliteit van haar eigen werk ook graag de kwaliteit van het grotere geheel in de gaten houdt"Joos Vaessens
Bestuurder in de zorg
Lees referentie
Projectleider kennisvermeerdering Q-Support 2015-2017

"Q-support heeft zich tot doel gesteld om gedurende haar projectperiode stevig te investeren in de vermeerdering van kennis hierover en Lucia heeft deze taak prima opgepakt."Annemieke de Groot
Directeur Stichting Q-Support
Lees referentie
Coördinator Behandelcentrum Brabant 2015-2021

"Lucia verstaat de kunst om medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en vanuit die basis de samenwerking te optimaliseren."Adrie de Laat, Ellie Biemans, Titus van den Eijnden
Clustermanagers De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring, inmiddels gefuseerd tot Mijzo.
Lees referentie