info@luciawalter.nl +31 6 17 75 66 25 LinkedIn

Projectleider GGZ Zeeuws-Vlaanderen

van maart 2015 tot december 2018

In 2 opeenvolgende projecten heb ik leidinggegeven aan een stuurgroep GGZ, met daarin vertegenwoordigers van huisartsen, praktijkondersteuners GGZ (POH’s-GGZ), generalistische basis-GGZ, specialistische GGZ en het sociaal domein. De beoogde doelen van deze stuurgroep:

  • Versterking van de GGZ-zorg in de huisartsenpraktijken. Dit door middel van het breed inzetten van POH’s-GGZ bij de huisartsen, het faciliteren van de praktijken d.m.v. inzetten van eHealth en beslisondersteuners. Daarnaast het organiseren van intervisie voor de POH’s-GGZ en multidisciplinaire GGZ-overleggen. Hiermee werd gewerkt naar eenzelfde expertise van de POH’s-GGZ en een uniforme werkwijze.
  • Versterken van de samenwerking rondom GGZ-zorg in de regio. Om de keten van GGZ-aanbieders voor de patiënt zo sluitend mogelijk te maken is een verwijsprotocol ontwikkeld en een samenwerkingsprotocol rondom mensen met een ernstige psychische aandoening.

Voor de huisartsen heeft dit eind 2018 geresulteerd in een GGZ zorgprogramma, wat door Nucleus Zorg wordt uitgevoerd middels een eigen B.V.: Nucleus Huisartsen-GGZ.

Referenties


Projectleider GGD Zuid-Holland Zuid 2000-2007

"Lucia is zeer sterk in het opzetten van de planning en bewaken van de voortgang. Doelbewust en daadkrachtig toewerken naar een operationele invulling"Ben de Haan
Manager AGZ bij GGD Zuid-Holland Zuid
Lees referentie
Adviseur Stichting Robuust 2007-2014

"Lucia heeft kennis van zaken, kan gestructureerd werken en is in staat anderen te stimuleren en enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen"Ruud Verstralen
ZZP in de zorg, POH-GGZ
Lees referentie
Diverse projecten 2007-2014

"Lucia is een vriendelijke persoonlijkheid die het belang van een goede communicatie op waarde weet te schatten. Ze is gedreven, enthousiast en resultaatgericht"Els van den Heuvel
Eerstelijnspsycholoog
Lees referentie
Programma adviseur Stichting Robuust 2007-2014

"Ik heb Lucia als een deskundig en betrokken collega ervaren die naast de kwaliteit van haar eigen werk ook graag de kwaliteit van het grotere geheel in de gaten houdt"Joos Vaessens
Bestuurder in de zorg
Lees referentie
Projectleider kennisvermeerdering Q-Support 2015-2017

"Q-support heeft zich tot doel gesteld om gedurende haar projectperiode stevig te investeren in de vermeerdering van kennis hierover en Lucia heeft deze taak prima opgepakt."Annemieke de Groot
Directeur Stichting Q-Support
Lees referentie
Coördinator Behandelcentrum Brabant 2015-2021

"Lucia verstaat de kunst om medewerkers met elkaar in verbinding te brengen en vanuit die basis de samenwerking te optimaliseren."Adrie de Laat, Ellie Biemans, Titus van den Eijnden
Clustermanagers De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring, inmiddels gefuseerd tot Mijzo.
Lees referentie