info@luciawalter.nl +31 6 17 75 66 25 LinkedIn
LuciaWalter_CorporatePortret_EvyvanNispen_LR-8

Projecten


Ik ben inzetbaar in verschillende sectoren zoals de eerste lijn, publieke sector, ouderenzorg, transmurale zorg en beroepsonderwijs op het gebied van o.a. samenwerking, kwaliteit en innovatie. De functies die ik daarbij bekleed zijn bijvoorbeeld interim manager, projectleider of programmamanager.

LuciaWalter_CorporatePortret_EvyvanNispen_LR-8

Projectleider digitale sociale kaart zoekuwzorgaanbieder.nl

januari 2017 tot januari 2019
In 2014-2015 is in de regio Breda/ Etten-Leur een stuurgroep geformeerd die verantwoordelijk was voor de opzet en uitvoering van... Lees meer >

Projectleider kennisvermeerdering Q-support

van juni 2015 tot april 2017
Stichting Q-support adviseert en begeleidt patiënten met chronische Q-koorts en QVS (Q-koortsvermoeidheidssyndroom) op het gebied van welzijn en behandeling, werk, inkomen... Lees meer >

Projectleider GGZ Zeeuws-Vlaanderen

van maart 2015 tot december 2018
In 2 opeenvolgende projecten heb ik leidinggegeven aan een stuurgroep GGZ, met daarin vertegenwoordigers van huisartsen, praktijkondersteuners GGZ (POH’s-GGZ), generalistische... Lees meer >

Coördinator Behandelcentrum Brabant

van mei 2015 tot maart 2021
Behandelcentrum Brabant (BCB) is opgericht als samenwerkingsverband van de behandeldiensten van (toen nog) 3 ouderenorganisaties; het huidige Mijzo. In de... Lees meer >

Lopende projecten


Interim manager Eerstelijns GGZ Zeeland B.V. Huisartsenzorggroep ZHCo-Periscaldes, Zeeland

sinds 1 september 2022

Projectleider Samenwerken rondom Jeugd in Zeeuws-Vlaanderen Gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis

sinds 2017

Gastdocent opleiding Overgangsconsulent Breederode Hogeschool Rotterdam

sinds 2021

Interim programmamanager Het Huisartsenteam

sinds 2021

Afgeronde projecten


Interim GGZ-manager Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. Zeeuws-Vlaanderen

van maart 2020 tot april 2022

Als GGZ-manager van Nucleus Huisartsen-GGZ B.V. was ik verantwoordelijk voor de inrichting en implementatie van het GGZ zorgprogramma bij huisartsenzorggroep Nucleuszorg in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast was ik lijnmanager van een aantal POH’s-GGZ die in loondienst zijn van Nucleuszorg.

Werkconferentie kwetsbare ouderen – Regionaal Platform Geriatrie

van februari 2014 tot juni 2014

Het Regionaal Platform Geriatrie heeft mij aangesteld om een werkconferentie te organiseren rondom het thema kwetsbare ouderen in de keten. De conferentie heeft plaatsgevonden in het Amphiaziekenhuis op 12 juni 2014.

Projectmanager GGZ – HZG Breda

van april 2014 tot april 2015

De HuisartsenZorggroep Breda e.o. organiseert voor de bij hen aangesloten huisartsen de CET-regeling POH-GGZ. Als projectmanager GGZ werd ik aangesteld om dit proces in te richten en binnen de zorggroep uit te rollen.

Projectleider inrichten Basis-GGZ regio Breda/ Etten-Leur

van september 2014 tot december 2015

HZG Breda, Het Huisartsenteam, Indigo Brabant, Amphiaziekenhuis, Surplus Welzijn, IMW Breda en Psywijzer hebben in het project ‘Goed Schakelen in de Basis-GGZ’ hun krachten gebundeld om samenwerkingsafspraken in het GGZ domein in de regio Breda / Etten-Leur vorm te geven.

Projectleider kennisvermeerdering Q-support

van juni 2015 tot april 2017

Als projectleider kennisvermeerdering was ik verantwoordelijk voor het vergroten van materiaalontwikkeling en het verleiden van medische beroepsgroepen om hun kennis over Q-koorts te vergroten d.m.v. het organiseren van scholingen samen met de medisch adviseur van Q-support.

Projectleider digitale sociale kaart zoekuwzorgaanbieder.nl

van januari 2017 tot januari 2019

De Huisartsenkring West-Brabant heeft zich samen met de 4 zorggroepen in de regio sterk gemaakt voor een digitale sociale kaart voor de regio: zoekuwzorgaanbieder.nl. Hier kunnen burgers (GGZ) zorgaanbieders vinden en professionals elkaars gegevens en transmurale afspraken opzoeken.

Projectmanager Centrum Seksuele Gezondheid – Dienst Gezondheid & Jeugd

van juli 2019 tot juli 2020

Bij de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is sinds 2006 een curatieve SOA-poli operationeel. Als projectmanager leidde ik het proces waarbij deze SOA-poli zich tot een breed centrum voor seksuele gezondheid voor de regio Zuid-Holland Zuid kon ontwikkelen.

Interim Coördinator GGZ en Ouderenzorg – Het Huisartsenteam

van maart 2020 tot juli 2020

Als interim coördinator was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van zorgprogramma’s op het terrein van GGZ en Ouderenzorg voor de aangesloten huisartsen en met betrokken ketenpartners.

Coördinator van Behandelcentrum Brabant, specialisten in ouderenzorg

van mei 2015 tot maart 2021

Als coördinator ondersteunde ik het management bij de ontwikkeling van Behandelcentrum Brabant. Een netwerkorganisatie van de behandeldiensten van de 3 aangesloten ouderenorganisaties De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert; inmiddels gefuseerd tot Mijzo.